Prekių grąžinimas

1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, grąžinti ar pakeisti gautas (atsiimtas) prekes per 14 dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui (vartotojui). Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas (vartotojas), minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo prašymą grąžinti prekes Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus ar pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Ši teisė Pirkėjams juridiniams asmenims netaikoma.
2. Nekeičiamos ir negrąžinamos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“ nurodytos prekės bei sugadintos, praradusios prekinę išvaizdą ar naudotos prekės.
3. Teise grąžinti prekes Pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui nustatytas terminas ir jei prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę.
4. Pirkėjas (vartotojas), pageidaudamas grąžinti prekes ir atšaukti Sutartį, turi atsiųsti elektroniniu Pardavėjo paštu info@evolution.lt užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo (vartotojo) pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
5. Pirkėjas (vartotojas) nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti Sutarties) pateikimo dienos, grąžina arba perduoda prekes Pardavėjui arba Pardavėjo prekes priimti įgaliotam asmeniui. Už prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą yra atsakingas Pirkėjas (vartotojas).
6. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už prekę gautos dovanos.
7. Grąžinant prekę būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) ir užsakymo numerį.
8. Pirkėjui (vartotojui), grąžinusiam prekes, grąžinami visi už prekes sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų į Pirkėjo (vartotojo) nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.
9. Pirkėjas (vartotojas) atsako už prekės vertės sumažėjimą. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui (vartotojui) grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam prekės vertės sumažėjimui.
10. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.