Pirkimo sąlygos

I. Bendrosios nuostatos ir sąvokos

1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „Profikas“ (toliau tekste – Pardavėjas) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes internetinėje parduotuvėje www.profikas.lt (toliau tekste – Pirkėjas), prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas.
2. Šios taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl prekių pirkimo-pardavimo (toliau tekste – Sutartis), todėl prieš vykdant bet kokių prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato.
3. Prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei su Pardavėjo privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas, prekės užsakymas bei Sutarties sudarymas yra negalimas.
4. Pirkimo taisyklėse naudojamos sąvokos:
4.1. Pardavėjas – UAB „Profikas“, juridinio asmens kodas 305242925, PVM mokėtojo kodas LT100012642214, adresas Konstitucijos pr. 9-62, LT-09308 Vilnius, Lietuva.
4.2. Pirkėjas – juridinis arba 18 metų fizinis asmuo, įsigyjantis prekes internetinėje parduotuvėje www.profikas.lt.
4.3. Pirkėjas (vartotojas) – 18 metų fizinis asmuo, įsigyjantis prekes internetinėje parduotuvėje www.profikas.lt su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais).
4.4. Parduotuvė – Pardavėjo ar jo partnerių parduotuvės, kuriose galima atsiimti prekes.
4.5. Užsakymas – prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos iš Pardavėjo įsigyti Prekės.
4.6. Privatumo politika – UAB „Profikas“ patvirtintos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.

II. Sutarties sudarymas

5. Internetinėje parduotuvėje www.profikas.lt prekes įsigyti gali:
5.1. Fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų.
5.2. Juridiniai asmenys.
6. Asmuo, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes šioje internetinėje parduotuvėje.
7. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prašomus duomenis, susipažinęs ir sutikęs su šiomis taisyklėmis bei privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Pirkti“ ir apmoka užsakymą arba pasirenka taisyklėse nustatytą apmokėjimo būdą. Užsakymo neapmokėjus Sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos Sutarties vykdymo klausimu.
8. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus taisyklėse nurodytą mokėjimo būdą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
9. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).
10. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
11. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su užsakymo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima prekes ar Pardavėjas perduoda prekes kurjeriui (jei prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis).
12. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti prekę, dėl to, kad prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiamais prekės duomenimis, Pardavėjas informuoja Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

III. Prekės

13. Internetinėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negarantuoja, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės prekių spalvas. Pirkėjas sutinka, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
14. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.
15. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims ir Pirkėjų grupėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos dokumentuose pateikiamuose kartu su preke.
16. Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie prekių pridedamoje gamintojo garantijoje.
17. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
18. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu info@evolution.lt.
19. Teikdamas skundą Pirkėjas turi pridėti prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) bei nurodyti tokią informaciją:
19.1. Prekės užsakymo numerį.
19.2. Įvardyti prekės defekto, gedimo požymius ar trūkstamą dalį.
19.3. Pateikti prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), prekės pakuotės nuotrauką.
20. Atsakymas dėl skundo pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.

IV. Prekių kaina ir atsiskaitymas

21. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas pastebėjus, kad prekių kainose yra netikslumų, Pardavėjas apie tai raštu informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui prekes neteisinga kaina.
22. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
23. Prekių kainos pateikiamos įskaitant Lietuvos Respublikoje konkrečiu metu taikomą pridėtinės vertės mokestį (PVM). Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.
24. Prekių kainos neapima prekių pristatymo bei užnešimo išlaidų. Aktualus užsakymo prekių pristatymo išlaidų dydis nurodomas užsakymo formavimo metu.
25. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:
25.1. Bankiniu pavedimu.
25.2. Grynaisiais pinigais atsiimant prekes iš Pardavėjo parduotuvės.

V. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

26. Pirkėjo pasirinkimu, prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės gali būti pristatomos ir Pardavėjo sąskaita.
27. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių pristatymo vietos, svorio ir kainos.
28. Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos užsakomos atskirai iki apmokėjimo už prekes. Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pirkėjas.
29. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą Prekės pristatymo terminą užsakymo formavimo metu.
30. Užsakius daugiau negu vieną prekę, jos gali būti pristatytos skirtingu metu, kadangi yra gabenamos iš skirtingų sandėlių. Už tai papildomas transporto mokestis nėra taikomas.
31. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
32. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
33. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
34. Nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima prekes. Jeigu prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, prekės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai prekė perduodama vežėjui.
35. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar jo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar jo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar jo atstovu užpildo siuntos patikrinimo aktą, pateikiamą kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
36. Pirkėjui ar jo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.
37. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo momento patikrinti prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.
38. Pirkėjo pasirinkimu, internetinėje parduotuvėje užsakytos prekės gali būti nemokamai atsiimamos UAB „Profikas“ partnerių parduotuvėse.
39. Pardavėjui paruošus prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/arba trumpąja SMS žinute apie tai, kad prekės yra paruoštos atsiėmimui.
40. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, jei užsakymas apmokėtas iš anksto, ir 5 (penkias) dienas, jei užsakymas bus apmokamas atsiėmimo vietoje, po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute apie galimą prekių atsiėmimą. Prekių neatsiėmus per šiame punkte nurodytą terminą, užsakymas atšaukiamas.
41. Nuosavybės teisė į prekes, atsiimant jas parduotuvėje, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda prekes Pirkėjui.
42. Atsiimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas.
43. Atsiimti prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei prekes atsiims kitas asmuo, užsakant prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo prekių atsiėmimui.
44. UAB „Profikas“ partnerių parduotuvių, kuriose galima atsiimti prekes sąrašas pateikiamas užsakymo formavimo metu. Užsakymo metu Pirkėjui leidžiama pasirinkti prekių atsiėmimą tik tose parduotuvėse, kuriose yra pakankamas prekių likutis.
45. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar jo atstovas privalo patikrinti prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją.
46. Nustačius prekių pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas ar jo atstovas turi teisę prekių nepriimti. Pirkėjui ar jo atstovui priėmus prekes, laikoma, kad prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

VI. Prekių grąžinimas

47. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, grąžinti ar pakeisti gautas (atsiimtas) prekes per 14 dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui (vartotojui). Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas (vartotojas), minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo prašymą grąžinti prekes Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus ar pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Ši teisė Pirkėjams juridiniams asmenims netaikoma.
48. Nekeičiamos ir negrąžinamos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“ nurodytos prekės bei sugadintos, praradusios prekinę išvaizdą ar naudotos prekės.
49. Teise grąžinti prekes Pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui nustatytas terminas ir jei prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę.
50. Pirkėjas (vartotojas), pageidaudamas grąžinti prekes ir atšaukti Sutartį, turi atsiųsti elektroniniu Pardavėjo paštu info@evolution.lt užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo (vartotojo) pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
51. Pirkėjas (vartotojas) nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti Sutarties) pateikimo dienos, grąžina arba perduoda prekes Pardavėjui arba Pardavėjo prekes priimti įgaliotam asmeniui. Už prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą yra atsakingas Pirkėjas (vartotojas).
52. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už prekę gautos dovanos.
53. Grąžinant prekę būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) ir užsakymo numerį.
54. Pirkėjui (vartotojui), grąžinusiam prekes, grąžinami visi už prekes sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų į Pirkėjo (vartotojo) nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.
55. Pirkėjas (vartotojas) atsako už prekės vertės sumažėjimą. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui (vartotojui) grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam prekės vertės sumažėjimui.
56. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.

VII. Pirkėjo teisės ir pareigos

57. Pirkėjas turi teisę:
57.1. Pirkti prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
57.2. Atsisakyti Sutarties šių taisyklių nustatyta tvarka.
57.3. Pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
58. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose taisyklėse, privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
59. Pirkėjas įsipareigoja:
59.1. Internetinėje parduotuvėje www.profikas.lt. pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis, jiems pasikeitus, nedelsdamas juos atnaujinti.
59.2. Sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.
59.3. Prieš pradedant naudoti prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Pirkėjo užsakyta prekė.
59.4. Laikytis kitų šiose taisyklėse, privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

VIII. Pardavėjo teisės ir pareigos

60. Pardavėjas turi teisę:
60.1. Iš anksto, neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą Pirkėjui užsakymo neapmokėjus.
60.2. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos ir/ar Sutarties vykdymo, susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais.
60.3. Valdyti ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis privatumo politikoje nustatyta tvarka.
60.4. Atsisakyti Sutarties ir nevykdyti užsakymo taisyklėse numatytais atvejais.
61. Pardavėjas įsipareigoja:
61.1. Gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik taisyklių, privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
61.2. Informuoti Pirkėją apie užsakymo bei Sutarties įvykdymui reikšmingas aplinkybes.
61.3. Laikytis kitų šiose taisyklėse, privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

IX. Atsakomybė

62. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
63. Užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/arba perdavimą tretiesiems asmenims.
64. Pirkėjo prisijungimo duomenys turi elektroninio Pirkėjo parašo teisinę galią. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas neturi teisės ginčyti elektroninėje parduotuvėje įvykdyto veiksmo, jeigu veiksmas atliktas panaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenis.
65. Pirkėjas atsako už Pardavėjo nuostolius, atsiradusius dėl Pardavėjo programinės įrangos arba suteiktų priemonių gadinimo, neteisėto poveikio ar pakeitimų, kitų neteisėtų Pirkėjo veiksmų ir/ar šių taisyklių pažeidimų.
66. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis ir privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
67. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės klaidas, kilusias dėl force majeure aplinkybių, interneto ryšio tiekimo sutrikimų, kompiuterinės įrangos gedimų, elektros tiekimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų veiksmų.
68. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą Pirkėjas ir Pardavėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
69. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių. Atsiradus tokioms aplinkybėms Pardavėjas apie jas nedelsiant informuoja Pirkėją bei sustabdo Sutarties vykdymą ir/arba perkelia sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus.

X. Baigiamosios nuostatos

70. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios taisyklės kartu su jose nurodytais dokumentais.
71. Šioms taisyklėms ir santykiams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal šias taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
72. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių taisyklių ar susijęs su šiomis taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Pardavėjo registracijos vietos teisme.
73. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
74. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@evolution.lt. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
75. UAB „Profikas“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti pirkimo taisyklių sąlygas apie tai pranešdama www.profikas.lt internetinėje svetainėje. Tolimesnis naudojimasis UAB „Profikas“ internetine svetaine reiškia sutikimą su šiomis sąlygomis bei jų pakeitimais.